امروز : شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت : ۱۹:۳۴:۱۰

میکروب شناسی

میکروب شناسی

میکروب‌شناسی یا میکروبیولوژی همواره دربارهٔ شکل، ترکیب، خواص و بیماری‌زایی میکروارگانیسم‌ها یا جانداران بسیار ریز بحث و گفتگو می‌کند.

تنوع زیستی موجود در میکروارگانیسم ‌ها یا به عبارتی موجوداتی که مستقیماً با چشم غیر مسلح دیده ‌نمی شوند در هیچ شاخه ی دیگری از علم دیده ‌نمی‌شود ،تنوع میکروبها، میدانی برای این مبارزه دائمی به شمار می‌رود.

شاخه‌های مختلف میکروبیولوژی

چهار شاخه در میکروبیولوژی پزشکی وجود دارد:

  • باکتری‌شناسی پزشکی
  • ویروس‌شناسی بالینی
  • قارچ‌شناسی پزشکی
  • انگل‌شناسی پزشکی (برخی از انگل‌ها به خاطر اندازه‌شان میکروب محسوب نمی‌شوند.)

میکروب شناسی

عملکرد اصلی آزمایشگاه کشت نمونه های مختلف بیماران مشکوک به عفونت به منظور بررسی :

  • میکروارگانیسم ها،
  • شناسایی دقیق گونه های جدا شده،
  • انجام تست حساسیت به آنتی بیوتیک ها (AST)
  • ارزیابی نمونه های سرولوژیکی

برای بیماری های عفونی می باشد. این موارد در تشخیص و درمان سریع بیماری های عفونی به پزشکان و بیماران کمک خواهد کرد. در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه پاستورپرسنلی مجرب با استفاده از متد روز دنیا به ارائه خدمات می پردازند.

در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه پاستور کلیه آزمایشات مربوطه انجام می گیرد که شامل :

تست مستقیم، کشت، آنتی بیوگرام و تشخیص افتراقی سویه های جدا شده می باشد.این مرکز همچنین آزمایشات مربوط به سل و کشت کلیه مایعات، نسوج بدن و مدفوع انجام می دهد.

لغو پاسخ دادن

17 − 15 =

Call Now Button