امروز : چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت : ۲۱:۱۹:۲۶

جمع آوری نمونه کشت ادرار در آقایان

۱- بهترين نمونه برای تشخيص عفونت هاي ادراری، اولین نمونه ادرار صبحگاهي است.
۲- قبل ازانجام آزمايش از نوشيدن مقادير زياد مايعات و آب خودداری کنید.
۳- دستهاي خود را  با آب و صابون به خوبي شسته و خشک نمایید.
۴- سر آلت را با آب شسته و با یک دستمال یکبار مصرف خشک و تمیز نمایید.
۵- درب ظرف جمع آوری نمونه را با احتیاط باز كنيد، دقت شود دست هاي شما و سر آلت با سطح داخلي ظرف ادرار يا درب آن تماس پيدا نكند.
۶- برای جمع آوری نمونه،  قسمت اوليه ادرار (دو ثانیه اول) را دور ريخته و بقيه ادرار را داخل ظرف (نصف ظرف) بریزید.
۷- درب ظرف رابسته و در محل مخصوص نمونه ادرار در آزمایشگاه قرار دهید.
۸- توجه نماييد برچسب مشخصات روی ظرف نمونه جدا نشود.
۹- در صورتي كه نمونه خارج از آزمايشگاه تهيه مي شود، باید نمونه را پس از جمع آوري در يخچال قرار داده و  حداکثر تا ۴ ساعت بعد به آزمايشگاه تحويل دهيد.

Call Now Button