امروز : دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت : ۱۸:۴۱:۳۷

آزمایش پرولاکتین

۱- این آزمایش بايد حداقل ۲ ساعت بعد از بيدار شدن از خواب انجام شود. نمونه هايي كه زودتر از اين زمان تهيه شوند، افزايش کاذب را نشان خواهند داد.

۲- در شب قبل از آزمايش لباس گشاد و راحت بپوشند و از پوشيدن لباس هاي تنگ خصوصا درناحيه سينه و پستان ها اجتناب گردد.

۳- معاينه و نيز تحريك پستان ها طي ۲۴ ساعت قبل موجب اشتباه در نتيجه آزمايش مي شود.

۴- بيماران بايد از نزديكي و تماس جنسي در شب قبل خودداري كنند.

۵- استرس در زمان انجام آزمايش به خصوص در طي ۳۰ دقيقه پيش از آن موجب نتايج کاذب مي شود، لذا بيماران بايد استرس خود را در زمان آزمايش به حداقل برسانند.

Call Now Button