امروز : دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت : ۲۱:۳۲:۱۶

سنجش کورتیزول

بالاترین میزان این هورمون در ساعت ۸ صبح می باشد، بنابراین به منظور نتیجه دقیق و صحیح مقدار این هورمون باید نمونه گیری در این ساعت انجام گردد.

نمونه گیری باید در شرایطی صورت گیرد که فرد شب قبل از انجام آزمایش به اندازه کافی استراحت کرده باشد، در غیر این صورت پزشک معالج باید مطلع گردد.

Call Now Button