امروز : سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت : ۱۹:۱۲:۰۸

فلوسایتومتری

فلوسایتومتری

فلوسایتومتر: Flow cytomet فلوسایتومتری روش دقیق می باشد که برای بررسی خصوصیات مختلف فیزیکی و شیمیایی سلول به کار می رود. دستگاهی است برای بدست آوردن فنوتایپ و خصوصیات سلول‌ها، که بر اساس پراکنده سازی نور توسط سلول‌های تحت آزمایش و انتشار فلورسانس از آنها است. نشر فلورسانس یا با استفاده مستقیم از مواد رنگ کننده فلورسنت یا ترکیبی از رنگ فلورسنت با آنتی بادی‌های مونوکلونال حاصل می‌شود.

بخش فلوسایتومتری

این آنتی بادی‌های کونژوگه با فلورسانس می‌توانند مولکول‌های سطحی و یا ترکیبات داخلی سلول‌ها را ردیابی کرده و به آنها متصل شوند و شناسایی انواع سلول‌های موجود در یک جمعیت سلولی متنوع را توسط فلوسایتومتری امکان‌پذیر می‌سازند. این روش اساساً توسط ایمونولوژیست ‌هایی ابداع شد که تلاش می‌کردند جمعیت‌های خالص سلول‌ها را از یکدیگر جدا کرده و پس از تکثیر آنها در محیط کشت سلولی، نقش مجزای هر سلول را در سیستم ایمنی بررسی نمایند. امروزه استفاده از تکنولوژی‌های مدرن روز، برای افزایش سرعت انجام کارها و سهولت انجام آنها روز به روز در حال گسترش است. فلوسایتومتری در زمینه های تحقیقاتی و تشخیص پزشکی کاربرد وسیعي دارد .فلوسایتومتری در تشخیص لوسمی های خونی ابزاریست ضروری . فلوسایتومتری معمولا برای شناخت رده سلولی، تحلیل یا تجزیه بافت سلولی بالغ و تشخیص هتروژنیستی در میان جمعیت سلول‌های توموری استفاده می‌شود.

فلوسایتومتری

نوع نمونه مورد نیاز برای بخش فلوسیتومتری

  • نمونه های مختلف از جمله :
  • آسپیره مغز استخوان
  • خون محیطی
  • مایعات مختلف از جمله CSF مایع پلور و…

برای ارزیابی شاخص های سلولی کاربرد دارد. بهترین ضدانعقاد برای نمونه های خون محیطی و مغز استخوان EDTA می باشد (مثل نمونه CBC) ولی از نمونه گرفته شده با هپارین نیز میتوان استفاده نمود. در صورتی که یک نمونه مشترک قرار است برای آزمایشهای مولکولی و فلوسیتومتری مورد ارزیابی قرار گیرد فقط نمونه با EDTA قابل قبول است و از نمونه هپارین دار نمی توان برای آزمایشهای مولکولی استفاده نمود.

ازجمله آزمایشهای این بخش عبارتند از CD3 CD4-CD5-CD8-CD16-CD19-CD56: CD Markers .

 

لغو پاسخ دادن

یک + پانزده =

Call Now Button