امروز : چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت : ۲۳:۲۱:۴۰

تشخیص دقیق بیماری سل با آزمایش ادرار

بیماری سل یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی در سراسر جهان می باشد که بیشترین مرگ و میر را در کشورهای در حال توسعه دارد. بدیهی است ابداع روش های تشخیصی حساس و اختصاصی می تواند اثرات چشمگیری در کنترل و جلوگیری از گسترش این بیماری داشته باشد. اخیرا محققین توانسته اند روش تشخیصی دقیقی با استفاده از نمونه ادرار بیماران مبتلا به سل معرفی نمایند (رجوع به ادامه متن ).

در این آزمایش که از نمونه ادرار (به عنوان یک نمونه بیولوژیک غیر تهاجمی) استفاده می گردد، سطح خارجی گلیکان لیپوآرابینومانان (LAM) آنتی ژن سل (توبرکلوزیس) که در طی سل فعال در ادرار وجود دارد به خوبی شناسایی می شود.

محققین در این روش از یک رنگ ترکیبی مس به نام RB221 در یک نانوذره هیدروژل استفاده کردند که با میل ترکیبی بالایی گلیکان لیپوآرابینومانان را جذب می کند. این روش بر روی ادرار ۴۸ بیمار در کشور پرو، پیش از درمان بررسی گردید. به منظور تایید سل فعال ریوی، نمونه خلط همه بیماران به لحاظ میکروبیولوژی برای بررسی باسیل اسیدفاست توسط رنگ آمیزی اورآمین مورد آزمایش قرار گرفت.

دانشمندان دریافتند که نانوذرات RB221 ، گلیکان لیپوآرابینومانان(LAM) موجود در ادرار را به دام انداخته و حساسیت تشخیص را ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر افزایش می دهد، این در حالی است که ترکیبات مداخله گر که می توانند نتایج را مختل نمایند را حذف می کند.

آزمایش جدید، عفونت را در ۴۸ بیمار دارای HIV مبتلا به بیماری سل که هنوز درمان نشده بودند، با حساسیت بیش از ۹۵٪ و اختصاصیت بیش از ۸۰٪ تشخیص داد.

کشت سلولی

افزایش غلظت گلیکان لیپوآرابینومانان در ادرار با افزایش مقدار باکتری و شدت بیماری ارتباط دارد. محققان همچنین نانوذراتی (Nanocages) را ایجاد کرده اند که سایر نشانه های عفونت از جمله مولکول های ESAT6 و CFP10 را به دام انداخته و شناسایی می کند. همچنین امکان انجام نوعی آزمایش ایمونواسی برای ESAT6در نمونه های بالینی ابداع شده است. محققین بیان کردند مراحل بعدی تحقیقات برای ارتقای این روش، ارزیابی میزان گلیکان لیپوآرابینومانان ادرار در بیماران، قبل و بعد از درمان خواهد بود.

LabMedica, 28 Dec 2017

لغو پاسخ دادن

هجده − 5 =

Call Now Button