امروز : شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت : ۲۱:۳۹:۵۹

تست NMP22

تست ( NMP22 ( Nuclear Matrix Protein 22

سرطان مثانه نهمین سرطان شایع در دنیا می باشد. به همین دلیل تلاشهای زیادی در زمینه ارائه تست های جدید تشخیصی و غربالگری جهت تشخیص،پیگیری و درمان برای این سرطان انجام گرفته است. از جمله سیستوسکوپی، سیتولوژی ادرار،NMP22،Bladder Tumor Antigen و ….

سیستوسکوپی، استاندارد طلایی تشخیص سرطان مثانه است که دارای بالاترین حساسیت تشخیصی است. اما به دلیل هزینه و تهاجمی بودن جایگاهی در غربالگری اولیه ندارد. البته به دلیل پاره ای محدودیتها شامل ناتوانی در تشخیص سرطان های دستگاه ادراری فوقانی، سرطانهای درجا و محدودیت تشخیصی در صورت وجود عوامل مخدوش کننده دید مستقیم مانند التهاب، خونریزی یا چینهای زیاد جدار مثانه میزان منفی کاذب ۱۰ تا ۴۰% گزارش شده است. از این رو جهت افزایش حساسیت این تست به همراه سیتولوژی ادرار به عنوان تست تکمیلی انجام می شود.

تست nmp22

در سیتولوژی ادرار ، از شناسایی سلولهای سرطانی جدا شده از تومور در داخل ادرار استفاده می شود. اما این تست هم دارای محدودیت هایی می باشد مانند: تومورهای کوچک و تومورهای با تمایزبالا که چسبندگی سلولی خوبی دارند و احتمال ریزش سلولی درآنها کم است. در نتیجه حساسیت تست دراین موارد به ۱۵ تا ۳۰ % می رسد که بر این اساس نیازبه تکرار ۳ مرتبه این تست، صرف هزینه و انجام کار تخصصی بر روی نمونه الزامی می شود.

بنابراین با توجه به آمار بالای تومورهای سطحی و تمایزیافته در سرطان های مثانه، این حساسیت پایین، کارایی سیتولوژی ادرار را به عنوان یک تست کمکی در تشخیص پایین می آورد و روشهای تشخیصی جایگزین معرفی شده اند مانند بررسی تومور مارکر NMP22 هسته سلولهای اپتلیال منشا می گیرد که در هنگام تقسیم سلولی بر تقسیم مناسب محتوی ژنتیکی نظارت دارد و در هر روندی که میزان آپوپتوزو مرگ سلولی افزایش یابد، مانند تومورهای دستگاه ادراری، میزان ان تا ۸۰% افزایش خواهد یافت.

  • -این تست نسبت به سیتولوژی ۴/۵ برابر قدرت و حساسیت بیشتری در شناسایی تومورهای سطحی و ۲/۵ برابر در شناسایی تومورهای مهاجم دارد.
  • -این تست امکان شناسایی تومورهای سایر قسمت های دستگاه ادراری را دارد و در حال حاضر مطالعات برای استفاده از آن در شناسایی سرطانهای کلیه در دست انجام است.
  • – تنها تست POC مورد تایید FDA برای بررسی اولیه همچوری از نظر وجود کانسر مثانه و پیگیری و مانیتورینگ بیماران تشخیص داده شده، می باشد.
  • -برتری تست NMP22 نسبت به BTA : Bladder tumor Antigen دارای نتایج مثبت کاذب در حضور هماچوری است. بنابراین تاییدیه FDA را تنها برای پیگیری بیماران تشخیص داده شده را دارد.

NMP22 ابزار کمک تشخیصی بسیار مفیدی در ترکیب با سیستوسکوپی با افزایش حساسیت این روش تا ۹۹% می باشد.

عدم تاثیر خون موجود در ادرار بر روی نتیجه تست یکی از مزایای مهم آن می باشد.

جهت افزایش حساسیت تشخیصی با هربار سیستوسکوپی، این تست باید به طور توام انجام شود.

در هر Stage و هر Grade سرطان مثانه این تست حساسیت بیشتری نسبت به سیتولوژی ادرار دارد.

لغو پاسخ دادن

1 × 4 =

Call Now Button