امروز : شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت : ۲۲:۳۴:۱۲

تست توبرکولوز PPD

تست توبرکولوزPPD

افرادی که مشکوک به عفونت نهفته یا شکل فعال، با باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس هستند به کمک این تست می توان تعیین کرد که فرد به این بیماری ابتلا دارد یا خیر.
هنگامی که فردی نشانه های سل(TB) را دارد، مانند افرادی که با بیمار مبتلا به سل در تماس بوده اند یا زمانی که فرد مبتلا به بیماری باشد و یا سیستم ایمنی بدن وی دچار تضعیف شده باشد، شخص برای ابتلا به سل پیشرونده قابلیت بیشتری خواهد داشت و بیشتر در خطر ابتلا می باشد.
تست غربالگری سل (TB) چه زمانی و به چه منظوری درخواست داده می شود؟
برای اینکه تشخیص داده شود که فرد به باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس که عامل سل می باشد آلوده است از این تست استفاده می شود. دراین تست از میزان واکنش های سیستم ایمنی بدن که به آنتی ژن هایی که از باکتری مشتق شده اند نشان می دهد استفاده می شود، که به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم انجام می گیرد.

روش های تست غربالگری سل (TB)

  • روش مستقیم: اندازه گیری واکنش پوست به تست پوستی توبرکولین(TST)
  • روش غیر مستقیم: اینترفرون گامای آزاد(IGRA) از طریق آزمایش خون اندازه گیری می شود.

افرادی که واکسن ب ث ژ تزریق کرده اند به طور معمول نتیجه تست آن ها مثبت خواهد شد و همین طورافرادی که به نوع دیگری از مایکو باکتریوم به طور مثال مایکوباکتریوم کانزاسی ابتلا دارند نیز جواب IGRA در این افراد مثبت کاذب خواهد شد.

تست PPD
کشت و اسمیر AFB، کشت خلط، عکس قفسه سینه جزء تست های تکمیلی این آزمایش می باشند.
در انجام تست پوستی توبرکولین احتیاجی به گرفتن نمونه نمی باشد و بر روی پوست فرد تست انجام می گیرد.
در این روش با استفاده از محلول PPD که دارای آنتی ژن های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس می باشد، پوست فرد را تحریک کرده و واکنش های حساسیت پوستی (برآمدگی قرمز بزرگ) فردی که به TB مبتلا است سنجیده می شود.
برای انجام این آزمایش تکنسین های مرکز بهداشت باید بخش داخلی ساعد را با الکل ضدعفونی کنند و به وسیله سرنگ CC 1 و سوزن کوچک محلول PPD را در ابتدایی ترین لایه پوست تزریق کنند. اگر این کار به شکل صحیح انجام پذیرد، ناحیه ای که تزریق انجام شده برآمدگی تاول مانندی ایجاد می شود، که باید بدون هیچ پوششی و بدون دست زدن به آن رها شود. این محل برآمدگی باید توسط تکنسین های آزمایشگاه در مدت ۴۸ الی ۷۲ ساعت در رابطه با واکنش پوستی به وجود آمده چک شود.
در رابطه با روش دوم باید که اینترفرون های گامای آزاد می باشد ازطریق گرفتن نمونه از سیاهرگ انجام می گیرد.

منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.
با سپاس فراوان مدیریت سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی پاستور

لغو پاسخ دادن

دو × یک =

Call Now Button