امروز : چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت : ۲۲:۲۴:۳۴

تست احیای NBT

تست احیای NBT

نام اصلی این آزمایش تست احیای NBT می باشد که به تست NBT معروف می باشد.
NBT(نیترو بلو تترازولیوم) یک ماده ی شیمیایی زرد رنگ می باشد.
جهت انجام این آزمایش ابتدا نوتروفیل های بیمار جدا شده و به آن NBT اضافه می شود. و به جهت تحریک کردن عمل انفجار تنفسی PMA را به آن اضافه خواهد شد. در صورتی که NBT مثبت باشد انفجار تنفسی اتفاق می افتد و رنگ زرد به رنگ بنفش تغییر رنگ خواهد داد و می توان نوتروفیل های غنی از گرانول و بنفش رنگ را زیر میکروسکوپ دید.
PMA یک لکتین می باشد که به شکل پلی کلنال وجود دارد و موجب فعال شدن نوتروفیل ها می شود.
در مرحله بعد در صورتی که میزان خون مورد آزمایش زیاد باشد، Buffy Coat را از Holl Blood جدا خواهد شد و آزمایش بر روی Buffy Coat انجام می گیرد.

تست احیای NBT
درآزمایش NBT به دلیل اینکه میزان شدت عمل انفجار تنفسی بالا است در برخی مواقع نوتروفیل ها هم لیز می شوند بنایراین در کناره های یک نوتروفیل بدون شکل، گرانول های به رنگ آبی دیده خواهد شد.
آنطور که مورد انتظار است
• در اشخاص سالم بیشتر از ۹۵% از نوتروفیل ها در عملیات انفجار تنفسی مشارکت خواهند داشت و با NBT رنگ آن ها تغییر کند.
• در اشخاص بیمار کم تر از ۵% از نوتروفیل ها در عملیات انفجار تنفسی شرکت خواهند کرد و این نشان دهنده بیماری CGD می باشد.
• در افراد نا بینا عارضه های بالینی وجود ندارد و یعنی CGD نیستند و به میزان حدودی ۵۰% از نوتروفیل ها رنگشان تغییر خواهد کرد.
روش کار
۱٫ به میزان ۲ تا ۳ قطره خونی که بدون انعقاد و تازه باشد را بر لام اسیدواش ریخته و سپس با استفاده از اپلیکاتور یک گستره درست می شود.
۲٫ لام در تانک مرتبط به اندازه ی ۱۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه خواهد شد.
۳٫ بعد از گذشت ۱۰ دقیقه لام با بافر PBS شسته داده می شود تا لخته های روی لام خارج شوند.
۴٫ بعد از اینکه لام خشک شد بر روی آن محلول NBT-PMA ریخته می شود.
۵٫ بعد از این مرحله به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه خواهد شد، پس از ۲۰ دقیقه مجددا لام ها را توسط بافر PBS شسته داده می شود.
۶٫ بعد از اینکه لام ها خشک شدن بر روی آن ها مانول ریخته خواهد شد و پس از ۱ دقیقه لام ها شسته می شوند. بعد از خشک شدن لام ها، بر روی آن ها سافرانین ریخته خواهد شد و بعد از ۵ دقیقه لام ها شسته می شوند.
۷٫ پس از آن لام را زیر میکروسکوپ قرار داده و جهت دیدن نوتروفیل ها با گرانول های آبی تیره بررسی خواهد شد.

منتظر پيشنهادات و انتقادات شما هستيم .
با سپاس فراوان از شما مديريت سايت آزمايشگاه پاتوبيولوژي پاستور

لغو پاسخ دادن

یازده + ده =

Call Now Button