امروز : چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت : ۲۱:۴۷:۳۲

بخش PCR

بخش PCR

تست PCR نوعی تست مولکولی است که مخفف Polymerase Chain Reaction می باشد و اساس آن کپی برداری از توالی DNA یا RNA می باشد در این روش از سکانس های مورد نظر کپی می شود و طی مراحلی ازآن به میزان زیاد رونویسی می شود و به وسیله روشی خاص این ژن بررسی و مشاهده می شود.

انجام PCR ی تواند از نمونه های مختلف، از پوست گرفته تا مایعات و نمونه های دیگر باشد.

با ازدیاد اسیدهای نوکلئیک موجود در نمونه مورد آزمایش، ژن ها و نوع میکروارگانیسم شناسایی اختصاصی می‌گردد که این روش، روشی  مطمئن و حساس در زمینه تشخیص آزمایشگاهی بیماریها و شناسایی انواع سلولها می باشد.

PCR   انواع مختلفی چون Real-Time PCR, RT-PCR, PCR، Multiplex PCR و … دارد.

PCR

PCR  در سه مرحله انجام می شود:

مرحله دناتوراسیون (Denaturation) : دراین مرحله DNA هدف براثرحرارت حدود ۹۰ تا ۹۵ درجه تک رشته ای می شود.

مرحله: Annealing در این مرحله پرایمرها در محل مناسب روی رشته مکمل خود با کاهش حرارت متصل می شوند. این مرحله با دانش فنی وتجربه و توسط اپراتور صورت می گیرد. اگردمای Annealing به درستی انتخاب نشود، احتمال تکثیر غیراختصاصی  DNA وجود دارد به طوری که دردمای پایین تراز حد استاندارد محصول غیراختصاصی ودر دمای بالاتر ازمعمول عدم تکثیرDNA رخ می دهد.

مرحله: Extension که به وسیله آنزیم Taq DNA polymerase انجام می شود و طی آن همانندسازی DNA  و توسعه پرایمرهای هدف در دمای حدود۷۲ درجه سانتیگراد انجام می گیرد.

نتیجه چرخه سه مرحله ای فوق، سنتز دو مولکول جدیدDNA است ، سنتز DNA جدید به صورت تصاعدی آنقدر ادامه می یابد تا اینکه یکی ازمواد تشکیل دهنده محیط واکنش، کاهش یابد وغیرفعال شود. به طورکلی حدود ۳۵-۲۵ سیکل کافی است تا ازمقدار بسیارکم DNA صدها هزارنسخه DNA سنتز گردد.

PCR روش حساس و نو است که نسبت به روش های معمول آزمایشگاهی بسیار سریع تر بوده و از دقت بسیار بالاتری برخوردار است.

در این بخش کلیه آزمون های مرتبط با بیماری های ویروسی، میکروبی، عفونی و زنان، قلبی-عروقی و اورولوژی و خونی از قبیل( Haemophilus ducreyi  PCR ، HPV Genotyping ، PSA ، Chlamydia Trachomatis   PCR ، Rubella PCR  ، MTHFR – C677T) و … انجام می شود.

با تشکر، مدیریت وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی پاستور

 

 

لغو پاسخ دادن

شش + 15 =

Call Now Button