امروز : چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت : ۲۳:۲۶:۳۷

بخش هماتولوژی

هماتولوژی

هماتولوژی شاخه ای از پزشکی است که به مطالعه، تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری های مربوط به بافت خون می پردازد و ارتباط نزدیکی با رشته های مختلف پزشکی و علوم پایه از جمله: ایمنی شناسی، ژنتیک پزشکی و ژنتیک مولکولی دارد.

بخش هماتولوژی آزمایشگاه پاستور با انجام کلیه اصول کنترل کیفی، استفاده از جدیدترین و دقیق ترین تجهیزات و دارا بودن کادر مجرب در رابطه با طیف وسیعی از آزمایش های هماتولوژی در حال ارائه خدمت به بیماران و پزشکان محترم می باشد.

تعریف: واژه هماتولوژی از دو بخشhaemato به معنی خون وlogy به معنی شناختن تشکیل شده است، لذا هماتولوژی به معنی علم بررسی بافت خونی سالم و بیماریهای آن میباشد.خون یک بافت همبندی تخصص یافته وتغییر شکل یافته است. از مشخصات این بافت این است که برخلاف سایر بافتهای بدن متحرک بوده و سلولهای آن ثابت نیستند وحرکت میکنند. منشأ این بافت مانند سایر بافتهای همبندی از مزودرم است، نه اکتودرم و آندودرم. خون مایع سیال قرمز رنگی است که در شرایین ( به جز شریان ریوی ) رنگ آن قرمز و در وریدها ( به جز ورید ریوی )، رنگ آن تیره است.

هماتولوژی

سلولهای خون

خون از سلولهای زیر تشکیل شده است:
۱) گلبولهای قــرمز (Red Blood Cells = RBC) یا اریتروسیت ویا هموسیت: تعداد طبیعی آنها در یک مرد بالغ ۶-۵/۴ میلیون، و در یک زن بالغ ۵/۵-۴ میلیون درهر میلی متر مکعب است.
۲) گلبولهای سفــید (White Blood Cells = WBC) یا لکوسیت: تعداد طبیعی آنهاmm³/۱۰۰۰۰-۴۰۰۰ است و به دو دسته عمده تقسیم میشوند: الف- تک هســته ایها (Mono nuclear) که شامل لنفوسیت (۳۵-۲۵%) ومنوسیت(۷-۳%) هستند. ب- چـــند هســـته ایها(Poly morpho nuclear) یا گرانولوسیتها که شامل نوتروفیلها (۶۷-۵۰%)، ائوزینوفیلها (۴-۲%) وبازوفیلها (کمتر از یک درصد) میباشند.
۳) پلاکتها(Platelet) یا ترومبوسیت یا گرده: که در انعقاد خون دخالت دارند و تعداد طبیعی آنها۴۰۰-۱۵۰ هزار در هر میلی متر مکعب میباشد.
اگر به نمونة خون محیطی در لولة آزمایش مواد ضد انعقاد اضافه کنیم و بگذاریم تا ته نشین شود یا سانتریفیوژ انجام دهیم، سه بخش مجزا قابل شناسایی خواهد بود: الف) بالاترین قسمت شامل پلاسما (مایع شفاف زرد رنگ) می باشد. ب) پایین ترین قسمت شامل گلبولهای قرمز (لایه قرمز رنگ) می باشد. ج) یک لایه سفید مایل به زرد بین دو لایه فوق قرار می گیرد که به آن Buffy coat میگویند و شامل پلاکتها و گلبولهای سفید است.
علت تشکیل این لایه ها، تفاوت در وزن حجـــمی آنهاست. به عبارتی دیگر چگالی(Density) گلبولهای قرمز از همه بیشتر بوده، لذا در پایین ترین قسمت جمع می شوند. چگالی گلبولهای سفید و پلاکتها از گلبولهای قرمز کمتر و از پلاسما بیشتر است فلذا در لایه میانی جمع می شوند. چگالی پلاسما از همه کمتر است و لذا در بالا قرار می گیرد. خود سلولهای لایة بافی کوت نیز بعلت اختلاف مختصری که در چگالی آنها موجود است، در سه لایه قرار میگیرند که از بالا به پایین عبارتند از: پلاکتها، لنفوسیتها و منوسیتها و گرانولوسیتها. درست در زیر لایه بافی کوت که لایة گلبولهای قرمز وجود دارد، گلبولهای قرمز سبکتر یعنی رتیکولوسیتها قرار می گیرند.

تستهای این بخش شامل : CBC-Hb-Hct-PLT-BG-Retic count-PBS

 

 

 

لغو پاسخ دادن

16 − پنج =

Call Now Button