امروز : چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت : ۲۲:۰۶:۲۳

اولین واکسن کووید ۱۹

اولین واکسن کووید ۱۹ با دوز متناوب که در انگلیس راه اندازی شد

این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که آیا واکسن های مختلف می توانند به صورت ایمن و در دو دوز مورد استفاده قرار بگیرند یا خیر.
بیمارانی که در کارآزمایی جدید شرکت کردند، به زودی واکسن های کووید ۱۹ را در یک یا دو دوز دریافت می کنند. این مطالعه بر ای اولین بار به تعیین اثرات استفاده از واکسن های مختلف برای دوز اول و دوم می پردازد. به عنوان مثال، واکسن Oxford/ AstraZeneca برای دوز اول و واکسن Pfizer/ BioNTech برای دوز دوم.
دوز یکسانی برای برنامه واکسن کووید ۱۹ در نظر گرفته شد و طرحی برای ایجاد تغییر در این برنامه وجود ندارد. تمامی افرادی که واکسن Pfizer و یا AstraZeneca دریافت می کنند، شامل این مطالعه نخواهند شد. این افراد دوز دوم از همان واکسن را دو هفته بعد از دوز اول دریافت خواهند کرد.


مطالعه سیزده هفته ای به بررسی تاثیر دوزهای مختلف واکسن بر روی واکنش های ایمنی بیماران پرداخت. اولین یافته ها تابستان سال جاری به دست ما می رسند.
زمانی که واکسن به طرق مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، کارآزمایی بالینی در خصوص اطلاعات حیاتی ایمنی بودن واکسن ها اهمیت بالایی پیدا می کند.
هیچ گونه اطلاعات تائید شده بیشتری در خصوص استفاده از واکسن ها وجود ندارد تا زمانی که محققین به این اطمینان برسند که این نظریه کاملا ایمن و موثر می باشد.
امکان ترکیب کردن واکسن ها وجود دارد، حتی واکنش های ایمنی باعث تولید آنتی بادی های بیشتر با ماندگاری بیشتری خواهد شد، مگر این که این مورد نیز توسط کارآزمایی های بالینی که ما اطلاعی از آن نداریم مورد بررسی قرار بگیرد.
این مطالعه، دید بهتری از نحوه استفاده از واکسن ها برای این بیماری را در اختیار ما قرار می دهد.

این مطالعه و بررسی، هشت جنبه مختلف تست و هشت ترکیب دارد، از جمله:

– دو دوز واکسن Oxford/ AstraZeneca در طی بیست و هشت روز
– دو دوز واکسن Oxford/ AstraZeneca در دوازده هفته
– دو دوز واکسن Pfizer/ BioNTech در بیست و هشت روز
– دو دوز واکسن Pfizer/ BioNTech در دوازده هفته
– واکسن Oxford/ AstraZeneca برای دوز اول، سپس واکسن Pfizer/ BioNTech برای دوز اول در بیست و هشت روز
– واکسن Oxford/ AstraZeneca برای دوز اول، سپس واکسن Pfizer/ BioNTech برای دوز اول در دوازده هفته
– واکسن Pfizer/ BioNTech برای دوز اول، سپس واکسن Oxford/ AstraZeneca برای دوز دوم، در بیست و هشت روز
– واکسن Pfizer/ BioNTech برای دوز اول، سپس واکسن Oxford/ AstraZeneca برای دوز دوم، در دوازده هفته

بیش از هشتصد بیمار در این مطالعه شرکت کردند. این یک مطالعه بسیار جامع است که اطلاعات بسیار حیاتی را از واکسن ها در دنیا در اختیار ما قرار می دهد. از افراد بالای پنجاه سال و یا آن دسته از افرادی که تاکنون واکسن کووید ۱۹ دریافت نکرده اند، می خواهیم که به مطالعه این بررسی بپردازند.
واکسن ها می توانند به جای هم مورد استفاده قرار بگیرند و این کار باعث می شود محافظت بیشتری از کووید ۱۹ ایجاد گردد.
اگر افراد از هر گروهی در این مطالعه شرکت کنند، این اطمینان حاصل می گردد که واکسن ها برای همه افراد مناسب هستند و می توانیم طی چند هفته و چند سال بر این بیماری غلبه کنیم.
Source: https://www.gov.uk/government/news/world-first-covid-19-alternating-dose-vaccine-study-launches-in-uk?s=08

لغو پاسخ دادن

چهارده + 10 =

Call Now Button