امروز : شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت : ۱۷:۴۰:۵۰

آدرس و تاریخ برگزاری کنگره های داخلی و خارجی

آدر س و تاریخ برگزاری کنگره های داخلی و خارجی

 

کنگره تخصصی تجهیزات پزشکیکنگره آزمایشگاه پاستور

 


aa

 

پانزدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران

برگزارکننده: انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران

 

زمان برگزاری: ۶ الی ۸ آبان ۱۳۹۵
ارسال خلاصه مقالات: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
مکان برگزاری: تهران، هتل اسپیناس پالاس

Website: www.ismoh.org

  

222

اولین کنگره عفونت و ایمنی

برگزارکننده: دانشگاه شیراز

زمان برگزاری: ۷ الی ۸ مهر ۱۳۹۵
ارسال خلاصه مقالات: ۲۱ تیر ۱۳۹۵
مکان برگزاری: شیراز، سالن کنفرانس سینا و صدرا

Website: www.infectionimmunity2016.irآزمایشگاه

هجدهمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

برگزارکننده: انجمن آسیب شناسی ایران

زمان برگزاری: ۱۵ الی ۱۷ دی ۱۳۹۵
ارسال مقالات: ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

Website: www.iranpath.orgآزمایشگاه پاستور

دهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی بالینی ایران

برگزارکنندگان: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

زمان برگزاری: ۷ الی ۹ مهر ۱۳۹۵
ارسال خلاصه مقالات: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 
مکان برگزاری: سنندج سایت بخش دانشجویی

Website: www.muk.ac.ir


آزمایشگاه پاستور اهواز

 

چهارمین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران، انجمن تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی و فراورده های تشخیص طبی

زمان برگزاری: ۵ الی ۷ آبان ۱۳۹۵
ارسال خلاصه مقالات: ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

Website: www.labtc.ir


66

The 7th Congress of European Microbiologists (FEMS 2017)

 July 9-13, 2017  Valencia,Spain

Website: www.fems-microbiology2017.kenes.com

55

۴th Biotechnology World Congress

University of Sharjah, Sharjah, UAE

February 15 th – ۱۸th, 2016

Website: www.biotechworldcongress.com

444

۱۴th Asia–Pacific  Federation for Clinical Biochemistry

and Laboratory Medicine Congress

Taipei, Taiwan November 26-29, 2016

Website: www.apfcbcongress2016.org


333

ICHG 2017 : 19th International Conference on Human Genetics

 London ,United Kingdom February 16-17,2017gdom
Fe
www.waset.orgbruary Website:  www.waset.org- 1www.waset.org 2017


آزمایش

INTERNATIONAL CONGRESS OF IMMUNOLOGY

MELBOURNE, AUSTRALIA AUGUST 21-26, 2016

Website: www.ici2016.org

لغو پاسخ دادن

5 + چهارده =

Call Now Button