امروز : دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ ساعت : ۱۸:۵۶:۴۴

نحوه جمع آوری مدفوع جهت شناسایی تخم انگل

۱- نمونه برداری باید به نحوی انجام پذیرد که امکان تشخیص و جداسازی هر انگلی وجود داشته باشد.
۲- نمونه باید در ظرفی که از آزمایشگاه تحویل گرفته اید قرار گیرد. در پیچ ظرف باید محکم باشد تا رطوبت نمونه حفظ گردد.
۳- نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند برخی از انگل های فعال را از بین ببرد.
۴- موادی که برای انجام رادیوگرافی خورده می شوند مانند باریم و یا موادی نظیر روغنهای معدنی، ملین ها، آنتی اسیدها، بیسموت و برخی آنتی بیوتیکها مانند تتراسایکلین حداقل از یک هفته قبل از نمونه گیری مصرف نشده باشند.
۵- در مواردی که اندازه گیری کمی یا کیفی چربی در مدفوع مورد درخواست باشد بیمار نباید پیش از جمع آوری نمونه از شیاف یا مواد  روغنی استفاده نماید.
۶- مقدار نمونه لازم برای این آزمایش به مقدار نصف ظرف کافی است.
۷- از بخش بلغمی یا خونی مدفوع نیز درون ظرف ریخته شود.
۸- در مواردی که آزمایش بايد در چند نوبت انجام شود ، توصیه مي گردد هر نمونه بلافاصله پس از تهیه به آزمایشگاه  تحویل گردد.در غیر این صورت تا زمان انتقال نمونه به آزمایشگاه در یخچال قرار گیرد. بیمار در طی یک روز نباید بیشتر از یک نمونه جمع آوری نماید.
۹- در صورت مشاهده کرم و هر مورد مشکوک آن را در ظرف قرار داده و به آزمایشگاه اطلاع دهید.
۱۰- برچسب روی ظرف نمونه باید تمیز باقی بماند تا مشخصات آن خوانا باشد .

Call Now Button