امروز : دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت : ۲۰:۳۰:۱۳

نحوه تهیه نمونه جهت کشت و آنالیز ادرار

بهتر است نمونه ادرار اول صبح که حداقل ۸ ساعت در مثانه مانده و تغلیظ شده است، مورد آزمایش قرارگیرد، در غیر این صورت می‌توان از نمونه ادرار تصادفی (نمونه ای که شرایط خاص و زمان مشخصی برای جمع آوری آن اهمیت ندارد) جهت بررسی و کشت استفاده نمود. در مواردی که باید آزمایش کشت ادرار انجام شود، حداقل ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از انجام آزمایش نباید آنتی بیوتیک مصرف شده باشد. در مواردی که رعایت این مطلب مقدور نیست باید به پزشک معالج و آزمایشگاه اطلاع داده شود. پس از نمونه گیری، باید هرچه سریعتر و حداکثر ظرف مدت ۲ ساعت نمونه ادرار را به آزمایشگاه انتقال داد.

Call Now Button