امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت : ۱۴:۴۶:۵۳

تست تنفسی اوره

۱- حداقل ۶ ساعت قبل از انجام آزمایش باید ناشتا باشید.
۲- چهار  هفته قبل از انجام آزمایش نباید هیچگونه آنتی بیوتیکی مصرف کرده باشید (پس از مشورت با پزشک معالج).
۳- یک هفته قبل از انجام آزمایش نباید از داروهایی مانند امپرازول- رانیتیدین- فاموتیدین و یا سایمتیدین و پنتوپرازول و لانزو پرازول استفاده شده باشد (پس از مشورت با پزشک معالج).
۴-یک ساعت قبل از انجام آزمایش نباید دخانیات مصرف شده باشد.
۵- توصیه می گردد براي کاهش اثر ميکربهاي دهان، قبل از نمونه گيري مسواک زده شود.

Call Now Button