امروز : چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت : ۲۳:۱۷:۳۰

آزمایش BetaHCG

آزمایش BetaHCG

در زمان بارداری هورمونی به نام HCG ترشح می شود. هورمون HCG به وسیله ی جفت تولید می شود. میزان HCG برای نخستین بار به طورحدودی ۱۱ روز پس از ایجاد لقاح در خون قابل اندازه گیری می باشد. پس از دوازده الی چهارده روز بعد از لقاح میزان آن درادرار قابل مشاهده می باشد. آزمایشگاه پاستور آماده انجام این تست برای مراجعه کنندگان می باشد.
میزان هورمون HCG درهر ۷۲ ساعت دو برابر افزایش می یابد.
در هفته های ۸ الی ۱۱ این هورمون به میزان حداکثر خود می رسد و پس از آن در ادامه حاملگی دچار کاهش می شود.
میزان هورمون HCG در زمان حاملگی طبیعی در روزهای ۶ تا ۱۰ پس از لقاح در سرم مادر افزایش می یابد. در برخی حتی در روز سوم لقاح نیز قابل مشاهده است.
به طور معمول پس از گذشت ۲۰ الی ۲۵ روز بعد از آخرین قاعدگی میزان هورمون HCG را در ادرار مادر می توان اندازه گیری کرد.

تست BetaHCG

زمان انجام تستBetaHCG

درحاملگی های طبیعی، میزان هورمون HCG درهفته های ۴ تا ۶ پس از شروع حاملگی بسیار افزایش می یابد و پس آن کاهش پیدا می کند. ولی در حاملگی خارج از رحم، حاملگی مولار، برداشتن کامل رحم و کورتاژ بعد از حاملگی کاهش سریع تری خواهد داشت.

سایر موارد استفاده از هورمون Beta HCG

برای تشخیص تومورهای بیضه و نئوپلاسم آن در آقایان کاربرد دارد که به کمک آلفا فیتو پروتئین آزمایش می شود.
در برخی ازموارد بدخیمی مانند: کوریوکارسینوما، امبریونال سل کارسینوما و همین طور بارداری خارج از رحم مقدار BetaHCG بسیارافزایش می یابد و بررسی منظم میزان آن، برای اندازه گیری پاسخ بیماربه شیمی درمانی بسیار مهم است.
آزمایش Beta HCG در مواردی مانند: حاملگی های طبیعی و در موارد بارداری خارج رحم نیز درخواست داده می شود.
در بیماری های بدخیم نیز برای نتیجه پاسخ به درمان نیز استفاده می شود. دراین تست نیازی نیست که شخص ناشتا باشد، الزامی به قطع کردن داروهای مصرفی خود نیست.
هورمون HCG در وهله ی اول در خون مشاهده می شود و پس از اینکه متابولیزه شد، توسط ادرار دفع می شود و می توان آن را در ادرار مشاهده کرد بنابراین آزمایش خون از حساسیت بالاتری برخوردار می باشد و زودترنتیجه آن مثبت خواهد شد. در شرایطی حاملگی های خارج از رحم باید آزمایش خون انجام گیرد.
زمان آزمایش ۳۰ دقیقه می باشد و در هر زمانی از شبانه روز می توان آن را انجام داد.

شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.
با تشکراز شما مدیریت سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی پاستور

لغو پاسخ دادن

شش + نوزده =

Call Now Button