امروز : جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت : ۰۱:۱۱:۰۶

فیلم Gel Electrophoresis

PCR آزمایشگاه پاستور اهواز

Real time PCR - دانشکده آزمایشگاه پاستور اهواز

دانشکده آزمایشگاه پاستور اهواز- westerblooting- 1

westernblooting 2- آزمایشگاه پاستور اهواز

مصاحبه دکتر حمید مرادزادگان موسس آزمایشگاه پاستور اهواز

آلرژی یا حساسیت